Committee

Technical Program Committee

 • Shuai Chen, Wuhan University (Co-Chair)
 • Lina Li, University of Traditional Chinese Medicine (Co-Chair)
 • Xu Mo, Beijing Institutes of Life Science, Chinese Academy of Sciences
 • Xuesong Wang, University of Chinese Academy of Sciences
 • Shibiao Wang, University of Pennsylvania
 • Kefang Liu, Chinese Academy of Sciences
 • Gengzhen Zhu, Peking University
 • Qianghua Quan, Tsinghua University
 • Meiyan Wang, University of California, San Diego
 • Wenbin Hu, Hebei Normal University Of Science & Technology
 • Yang Liu, Cornell University
 • Yi Wang, Tsinghua University

Organizing Committee

 • Lingyan Yang, Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences (Organizing Chair)
 • Jian Song, Heidelberg University
 • Luhua Yang, Chinese Academy of Sciences
 • Dan Tong, Tsinghua University
 • Lu Zhang, Cornell University
 • Shaoyan Lin, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
 • Yanrong Ji, University of Wisconsin-Madison
 • Qingjuan Cao, Tsinghua University
 • Pan Deng, Cornell University
 • Zhao Yang, Tsinghua University
 • Linghong Xu, Peking University
 • Tianyi Sun, Chinese Academy of Sciences
 • Lu Zhang, Cornell University
 • Jie Li, Tsinghua University

Publicity Committee

 • Xiaolong Li, Beijing University of Posts and Telecommunications
 • James Duncan-Brown, University of South Africa